Samenwerking met andere disciplines

Samen kom je verder! Op al onze locaties hebben wij de mogelijkheid om andere disciplines bij de behandeling te betrekken. Zo kunnen we bijvoorbeeld een fysio- of ergotherapeut, (pre)logopedist of opvoedondersteuning inschakelen, wanneer er op gebied van beweging, prikkelverwerking of slikproblemen ook vragen en/of problemen zijn.

We werken ook samen in teams zoals het kinderteam en het team Moeilijke eters. Zo kunnen we er samen ervoor zorgen dat kinderen de juiste ondersteuning krijgen.

Voedingsadvies valt in de basisverzekering

De eerste drie uren dieetadvies worden vergoed vanuit de basisverzekering.  Lees meer >>

Team Moeilijke eters

Maak je je zorgen over het eetgedrag van je kind? Wij helpen graag met de eetproblemen van je kind. Voor kinderen vanaf 0 jaar is er een team Moeilijke eters. Daarin werken wij samen met andere hulpverleners, zoals een lactatiekundige,  kinderfysiotherapeut of opvoedondersteuner. 

Wij werken op verwijzing van de jeugdarts, huisarts of kinderarts. De behandeling kan deels thuis plaatsvinden. Wanneer het nodig is werken wij samen met andere hulpverleners, zoals een lactatiekundige, preverbaal logopedist, kinderergotherapeut en pedagogisch hulpverlener (opvoedondersteuning). 

Kinderteam Roomweg / KIDSclinic

De toegevoegde waarde van onze kinderteams zit in de samenwerking: de samenwerking met jou als ouder, met je kind en met andere zorgverleners en betrokkenen zoals bijvoorbeeld een leerkracht. Op deze wijze kunnen we de beste kindertherapie aanbieden. Elk kind is immers uniek en ontwikkelt zich op zijn/haar eigen manier. 

Door goed naar elkaar te luisteren stellen we samen vast met welke vorm van ondersteuning jouw kind het beste geholpen is, en welke behandelaars en disciplines daarvoor nodig zijn. Omdat we met onze kinderteams vanaf één locatie werken, kennen we elkaar goed en kunnen we effectief onderling doorverwijzen en samenwerken. 

Wanneer je kind baat heeft bij de ondersteuning van meer dan één kindertherapeut noemen we dat ook wel multidisciplinaire zorg. De kinderteams verzorgen gedurende het jaar ook verschillende multidisciplinaire groepscursussen, gericht op kinderen met eenzelfde (hulp)vraag.

naar website      naar Samen sportief in beweging                                                        Logo Nije Stichting